Pravidla Minigolfu

Zábava pro celou rodinu
Kontaktujte nás
+420 725 964 015
recepce@penzionharmonie.com
Menu

Pravidla Minigolfu

 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek.
 2. Minigolf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 3 - 4 hráči.
 3. Při hře ve skupině mohou hrát hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí, nebo se na jednotlivých jamkách střídají v pořadí, a to tak, že vždy začíná hráč, který na předchozí jamce dosáhl nižšího výsledku.
 4. Hráči během hry smí chodit po jamkách. Proto je vstup na hřiště povolen pouze v suché a čisté obuvi.
 5. Míček musí být při prvním úderu zahráván ze základního pole před začátkem cihlových mantinelů.
 6. Míček musí být umístěn ve výše uvedeném území celým svým objemem.
 7. Jakmile hráč uvede míček do pohybu, je to považováno za míček ve hře.
 8. K dalším úderům smí hráč přistoupit až po té, co se míček úplně zastaví.
 9. Během hry nesmí být v prostoru celé jamky umístěny jakékoliv předměty. Výrazem jamka se rozumí celé hrací území (i základní pole), včetně všech překážek.
 10. Míček nesmí být hrán vzduchem a musí neustále (vyjma jamek, kdy míček uvede do vzduchu takto postavená jamka – například přes malé vodní toky) zůstat ve styku s povrchem jamky.
 11. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a opět se vrátí na hrací pole, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu bez udělení trestného úderu.
 12. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a zůstane mimo hrací území, musí být umístěn na vzdálenost 20 centimetrů od mantinelu v místě, kde hrací území opustil, a hráč pokračuje ve hře z tohoto bodu s udělením jednoho trestného úderu.
 13. Přemístění míčku ve svahu. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) ve svahu a nelze ho při umístění dostat do klidové polohy, může ho hráč umístit zpět blíže k základnímu poli. Co ale možná nejblíže ke svahu.


Score - karta

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen seznámit se před započetím hry s provozním řádem a pravidly.
 2. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek.
 3. Minigolf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 4 hráči.
 4. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.
 5. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 6. Hra na jamce začíná v prostoru před cihlovým mantinelem, kde si můžete míček na umělou trávu libovolně umístit.
 1. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do score-karty výsledek 7.
 1. Pokud míček při hře opustí jamku, je navrácen zpět v místě, ve kterém jamku opustil a hráč si připočítá jeden trestný úder. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od mantinelu na vzdálenost 20 cm.
 2. Pokud míček skončí u mantinelu nebo u některé z překážek, je předkládán kolmo od mantinelu nebo překážky na vzdálenost 20 cm bez udělení trestného úderu.